פרס קמנצ'ה

תחרות הכינור והקמנג'ה ה-2, התקיימה ביום חמישי ה-03  וביום ראשון ה-06 באוקטובר 2019                                                                         פרטים נוספים במרכז לתרבות האנדלוסית ולפיוט בישראל 

08-9568333| zilama@ashdod.muni.il| hadarre@ashdod.muni.il