פרס קמנצ'ה

קורס מבוגרים וילדים ללימודי פיוט 

מרצה הפייטן מימון (מני)כהן